Характеристика на працівника банку зразок ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ

30.06.2016

Головна Зразок характеристики Характеристика на працівника банку зразок

20 червня 2016 року

Навчання в россиском вузі громадянину АрменииМожет громадянин іноземної держави (Вірменія) вчинити ст. Вся новина

Закінчення строку тимчасового перебування, строк дії дозволу на работуБудет бути адміністративним порушенням наступний факт. Вся новина

Державна автомобільна інспекція України подала прохання в МВС про реорганізацію підрозділів. Про це в ході прес-конференції заявив начальник Департаменту ДАІ МВС. Вся новина

Характеристика на працівника банку зразок

Як правило потрібно було з’явитися до начальника з кадрів з характеристикою. Тепер характеристики як раніше називають рекомендаційним листом. Коли доводилося вступати на роботу, або зайняти важливу посаду. В радянські часи рекомендацію заміняла банальна характеристика. Все частіше в звичний побут вкралася таке поняття як рекомендаційний лист. Існує відмінність отримувати характеристику, зовсім інше видавати. Майже всім доводилося стикатися з таким поняттям як характеристика. Ось бланк, який збереже час для написання правильного документа.

Складаємо характеристику правильно: інструкція

Всі знають, що існує такий документ, як характеристика з місця роботи. Але далеко не всі знають, навіщо вона потрібна. А адже характеристика необхідна і для проходження планової атестації, і для переходу на більш високооплачувану роботу.

Характеристику вимагають і органи опіки при оформленні усиновлення і деякі банки при видачі великих кредитів або іпотеки, а також суди при розгляді деяких категорій справ. Тому дуже важливо знати, як написати характеристику з місця роботи .

Про що потрібно писати в характеристиці?

Так як характеристика є офіційним документом, в ній має міститися відгук про службової діяльності конкретної людини. І чим докладніше і толковей він буде складений, тим більше шансів у співробітника отримати бажану роботу і зайняти конкурентну вакансію. Так що характеристика з місця роботи повинна являти собою опис (короткий) трудової діяльності працівника, його ділових якостей, професійного рівня і давати оцінку його роботи, а також моральних якостей.

Хто складає і підписує характеристику?

Характеристика складається у двох примірниках (один видається працівникові на руки, а другий залишається на підприємстві) або інспектором відділу кадрів, або начальником відділу, де працює працівник (якщо у нього є такі повноваження). Той, хто склав характеристику, її підписує.

Характеристика завіряється печаткою організації та підписом керівника установи. Співробітник, який склав характеристику, несе повну відповідальність за всі зазначені в ній відомості та їх достовірність.

Якщо характеристика потрібно в сторонню організацію, її може підписати тільки керівник установи, але в цьому випадку на другому примірнику, який залишається у відділі кадрів, повинні стояти візи всіх уповноважених осіб: начальника відділу, де працює працівник, або інспектора з кадрів і керівника організації.

Як оформляється характеристика?

Треба сказати, що формально бланків для написання характеристики не існує, але є стандарт, якому потрібно слідувати (умовно його можна назвати – бланк характеристики з місця роботи ). Що ж стосується правил написання, то викладати інформацію в документі потрібно від третьої особи теперішнього або минулого часу (тобто закінчив, працював, керував, брав участь та інше), а характеристику необхідно оформляти на стандартних аркушах формату А4. Службова характеристика складається з декількох частин, а саме:

 • Заголовної частини – у ній вказується найменування документа – ХАРАКТЕРИСТИКА, а також назва організації, посада співробітника, його прізвище, ім’я та по батькові повністю.
 • Анкетних даних працівника, на якого пишеться характеристика – до анкетними даними відносяться прізвище, ініціали, рік народження, освіта (тут треба вказати не тільки рівень освіти, але і які навчальні заклади, коли і де співробітник закінчив), спеціальність (професія), вчені звання та ступені (якщо вони є)

Анкетні дані оформляються окремим абзацом тексту.

 • Даних про трудову діяльність – у цьому розділі необхідно точно вказати, з якого часу і на якій посаді співробітник почав свою трудову діяльність на даному підприємстві, можна вказати, де і ким він працював до приходу в нинішню організацію, а також внести дані про його кар’єрному зростанні (перекладах всередині підприємства). Тут же потрібно перерахувати найбільш великі і значущі результати його кар’єри, наприклад, участь або керівництво якимось проектом, напрямком, додати інформацію про підвищення кваліфікації або отримання додаткової освіти (якщо це мало місце).

 • Оцінки службових, ділових і особистих якостей працівника – тут слід вказати рівень професіоналізму, компетентності, наявність досвіду роботи, знання нормативних документів з посади і спеціальності, функціональних обов’язків і прав. Важливо вказати загальний рівень ерудиції, наявність здатності до професійного зростання і самоосвіти, інтерес до нових методів роботи і прагнення до самовдосконалення, а також вміння встановлювати ділові контакти і приймати рішення в межах посадової зони відповідальності

  Обов’язково потрібно згадати про те, чи здатний співробітник грамотно планувати свою роботу, здійснювати функцію керівництва, працювати в складних умовах, приймати ефективні рішення і будувати нормальні стосунки з колегами, підлеглими та керівництвом. В плані особистих якостей потрібно приділити увагу інформації про те, чи користується працівник авторитетом у колег і керівництва, а також рівнем його культури і психологічним якостям.

  Крім того, у цьому розділі, як правило, зазначаються наявні у працівника заохочення, нагороди або стягнення.

 • Заключній частині, в якій слід вказати, куди і для чого надається характеристика з місця роботи.
 • Завантажити характеристику з місця роботи ви можете тут: зразок характеристики.

  Під підписами керівника відділу та керівника підприємства ставиться дата видачі характеристики. А якщо документ призначений для планової атестації всередині організації, то співробітник, на якого складена характеристика, повинен ознайомитися з нею і зробити внизу відповідний запис з підписом і датою ознайомлення з документом.

  Короткий опис статті: характеристика співробітника

  Джерело: Характеристика на працівника банку зразок ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ КЛОПОТАННЯ СКАРГИ ДО СУДУ

  Також ви можете прочитати