Характеристика функцій і обовязків практиканта на підприємстві

26.09.2015

Характеристика функцій та обов’язків практиканта на підприємстві

План роботи

Зміст

Вступ………………………………………………………………. 3

Частина I. Загальна характеристика МКП «Херсонський комунальний

ринок»………………………………………………………………5

Частина II. Характеристика функцій і обов’язків практиканта на

підприємстві………………………………………………….. ….12

Вступ

При підготовці роботи на тему «Характеристика функцій та обов’язків практиканта на підприємстві» були використані наступні джерела:

АКТИВ На початок годаТыс. грн. На кінець годаТыс. грн. ПАСИВ На початок року, Тис. грн. На кінець року Тис. грн.

1.Внешнеоборотные активы1.1.Основні та нематеріальні активы1.2.Капітальні та фінансові вкладення 1992517869 2285724102 4.Джерела власних засобів4.1.Статутний капитал4.2.Додатковий капитал4.3.Цільові поступления4.4.Нерозподілений прибуток 436246-2884 434440-6005669

РАЗОМ 1 37794 46959 РАЗОМ 4 36134 40713

2.Поточні активы2.1.Виробничо-ві запасы2.2.ПДВ2.3.Дебіторська заборгованість менше 12 месяцев2.5Денежные средства2.6 Короткострокові фінансові вкладення 455218138736- 78012838411265200 5.Довгострокові пасиви- —

6. Короткострокові пасиви і расчеты6.1. Короткострокові позички і займы6.2. Розрахунки з кредиторами6.3. Інші короткострокові пасиви-3756- 55107050-

РАЗОМ 2 2096 6314 РАЗОМ 6 3756 12560

БАЛАНС 39890 53273 БАЛАНС 39890 53273

Додаткова інформація

Короткий опис статті: характеристика практиканта Утримання

Вступ…………………………………………………………………3

Частина I. Загальна характеристика МКП «Херсонський комунальний

ринок»………………………………………………………………5

Частина II. Характеристика функцій і обов’язків практиканта на

підприємстві…………………………………………………… ….12

Частина III. Види робіт практиканта під час проходження

практики. Набуті навички……………………………….16

Частина IV. Індивідуальне завдання…………………………………..….45

Висновки…………………………………………………………………….51

Список використаної літератури…………………………………….54

Додаток……………………………………………………………….56

Введення Універсальна Характеристика функцій та обов’язків практиканта на підприємстві НОВЕ

Джерело: Характеристика функцій та обов’язків практиканта на підприємстві

Характеристика функцій та обов’язків практиканта на підприємстві

Характеристика функцій та обов’язків практиканта на підприємстві

План роботи

Зміст

Вступ………………………………………………………………. 3

Частина I. Загальна характеристика МКП «Херсонський комунальний

ринок»………………………………………………………………5

Частина II. Характеристика функцій і обов’язків практиканта на

підприємстві………………………………………………….. ….12

Вступ

При підготовці роботи на тему «Характеристика функцій та обов’язків практиканта на підприємстві» були використані наступні джерела:

АКТИВ На початок годаТыс. грн. На кінець годаТыс. грн. ПАСИВ На початок року, Тис. грн. На кінець року Тис. грн.

1.Внешнеоборотные активы1.1.Основні та нематеріальні активы1.2.Капітальні та фінансові вкладення 1992517869 2285724102 4.Джерела власних засобів4.1.Статутний капитал4.2.Додатковий капитал4.3.Цільові поступления4.4.Нерозподілений прибуток 436246-2884 434440-6005669

РАЗОМ 1 37794 46959 РАЗОМ 4 36134 40713

2.Поточні активы2.1.Виробничо-ві запасы2.2.ПДВ2.3.Дебіторська заборгованість менше 12 месяцев2.5Денежные средства2.6 Короткострокові фінансові вкладення 455218138736- 78012838411265200 5.Довгострокові пасиви- —

6. Короткострокові пасиви і расчеты6.1. Короткострокові позички і займы6.2. Розрахунки з кредиторами6.3. Інші короткострокові пасиви-3756- 55107050-

РАЗОМ 2 2096 6314 РАЗОМ 6 3756 12560

БАЛАНС 39890 53273 БАЛАНС 39890 53273

Додаткова інформація

Короткий опис статті: характеристика практиканта Утримання

Вступ…………………………………………………………………3

Частина I. Загальна характеристика МКП «Херсонський комунальний

ринок»………………………………………………………………5

Частина II. Характеристика функцій і обов’язків практиканта на

підприємстві…………………………………………………… ….12

Частина III. Види робіт практиканта під час проходження

практики. Набуті навички……………………………….16

Частина IV. Індивідуальне завдання…………………………………..….45

Висновки…………………………………………………………………….51

Список використаної літератури…………………………………….54

Додаток……………………………………………………………….56

Введення Універсальна Характеристика функцій та обов’язків практиканта на підприємстві НОВЕ

Джерело: Характеристика функцій та обов’язків практиканта на підприємстві

Також ви можете прочитати