ФСС, Перелік документів

04.07.2016

Вичерпний перелік документів, необхідних у відповідності з нормативними правовими актами для надання державної послуги, що підлягають поданням заявником

1. Документами, необхідними для надання територіальним органом Фонду заявнику при наявності медичних показань путівки на санаторно-курортне лікування, а також безкоштовного проїзду на міжміському транспорті до місця санаторно-курортного лікування за путівкою, наданої територіальним органом Фонду, і назад є:

— заява про надання державної послуги;

— довідка для отримання путівки за формою № 070/у-04, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації від 22 листопада 2004 року № 256 «Про Порядок медичного відбору і направлення хворих на санаторно-курортне лікування», видана заявнику лікарем в лікувально-профілактичному закладі, з рекомендацією санаторно-курортного лікування.

2. Для надання заявнику безкоштовного проїзду на міжміському транспорті до місця санаторно-курортного лікування за путівками, наданими органами виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації у сфері охорони здоров’я, а також до місця лікування за наявності медичних показань за направленням органів виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації у сфері охорони здоров’я заявником надаються направлення до місця лікування для отримання медичної допомоги та (або) талон № 2, форми яких затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації від 5 жовтня 2005 р. № 617 «Про порядок направлення громадян органами виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації у сфері охорони здоров’я до місця лікування за наявності медичних показань», що видаються органом виконавчої влади суб’єкта Російської Федерації у сфері охорони здоров’я, у порядку визначеному наказом Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації від 5 жовтня 2005 року № 617.

3. Для надання державної послуги необхідно пред’явлення документа, що посвідчує особу заявника або його представника. У разі якщо за наданням державної послуги звертається представник заявника, то подається також документ, що засвідчує повноваження представника.

4. Територіальні органи Фонду не має права вимагати від заявника:

надання документів та інформації або здійснення дій, надання або здійснення яких не передбачено нормативними правовими актами, що регулюють відносини, що виникають у зв’язку з наданням державної послуги;

подання документів та інформації, які знаходяться в розпорядженні органів, що надають державні послуги, органів, що надають муніципальні послуги, інших державних органів, органів місцевого самоврядування або підвідомчих державним органам або органам місцевого самоврядування організацій, які беруть участь у наданні передбачених частиною 1 статті 1 Федерального закону від 27 липня 2010 р. № 210-ФЗ «Про організацію надання державних та муніципальних послуг» державних і муніципальних послуг, у відповідності з нормативними правовими актами Російської Федерації, нормативними правовими актами суб’єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами, за винятком документів, включених у визначений частиною 6 статті 7 цього закону перелік документів.

Короткий опис статті: перелік документів

Джерело: ФСС — Перелік документів

Також ви можете прочитати