Довідка для студента, Доки весь світ спить…

29.06.2016

Довідка для студента

Актуальне для мене — Довідка форми 095/о.

Аня, звичайно, свого досягне, і знайде навіть ненаходимое. Тому нехай в наступний раз, не приведи Господи, знову провести найважчі дні хвороби на святах, коли всі вихідні, воно буде під рукою.

Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, профтехучилища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад (форма № 095/о)

Довідка заповнюється лікарем лікувально-профілактичного закладу у випадку тимчасової непрацездатності студентів, учнів технікумів, профтехучилищ або хвороби, карантину дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад. У графі «Діагноз» зазначається діагноз захворювання або у випадку відсутності дитини в дошкільному закладі – з приводу карантину чи інших причин, вказується причина відсутності. Видача довідки записується в «Медичній карті амбулаторного хворого» – (форма № 025/о) або в «Історії розвитку дитини» – (форма № 112/о).

Довідка засвідчує факт захворювання студента, учня технікуму, професійно-технічного училища, школи і є єдиним документом, що звільняє його від навчання; для дітей, які відвідують дошкільний заклад – документом, що засвідчує захворювання дитини або карантин.

Довідка обов’язково завіряється печаткою лікувально-профілактичного закладу, що видав довідку хворов.

Правила заповнення довідки 095/у.

1) довідка № 123 — довільне тризначне число

2) дата видачі 01 квітня 2006 — дата звернення до лікаря

3) назва навчального закладу МПГУ вписується коротко.

4) ПІБ Іванов Іван Іванович — вписується повністю.

5) дата народження 15.08.85 — число/ місяць/ рік.

6) діагноз захворювання о. бронхіт — вписується коротко.

7) Наявність контакту з інфекційними хворими — викреслити обидві графи.

8) звільнено від занять……– перше число( 01.04) буде датою звернення до лікаря.

з 01.04 по _05.04.07 далі загальний термін захворювання розбивається на приблизно рівні проміжки з 06.04. за 10.04.07, далі 11.04. за 14.04.07 ( кожний проміжок не більше 10 днів).

Зверніть увагу, що:

1) кожний проміжок 01.04-05.04. 06.04-10.04 і 11.04-14.04 не повинен перевищувати 10 днів і завірятися підписом лікаря, а загальний термін захворювання 01.04-14.04 не повинен перевищувати 30 днів, не повинен входити в суперечність зі строками тимчасової непрацездатності передбаченими Мінздравом РФ.

2) дати 01.04; 05.04; 10.04; 14.04; — не повинні бути вихідними днями.

3) при заповненні довідки використовується тільки чорні або темно-сині чорнило.

Нижче робиться наступна запис: на заняття (або приступити до занять) з 15.04.2007 (число/ місяць/ рік) і завірятися підписом лікаря.

Печатки. У верхньому лівому кутку ставиться прямокутний штамп лікувального закладу, в нижньому лівому кутку — трикутна печатка для лікарняних листів, в правому нижньому кутку — кругла печатка лікаря.

Порядок оформлення медичних довідок

Положення про порядок видачі, продовження та облікі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність студента.

Видача довідок про тимчасову непрацездатність студентам регламентована наказом МОЗ України від 13.11.2001 року № 455 «Про затвердження Інструкції Про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», згідно з яким:

1. Експертизу тимчасової втрати працездатності при захворюванні студента має право проводити працівник державного (комунального) лікувального закладу, який надає медичну допомогу.

Медичні працівники приватних закладів та приватно-практикуючі медичні працівники видавати довідки про тимчасову втрату працездатності права не мають (наказ МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455).

2. Середньому медичному персоналу, в тому числі фельдшерським пунктам дозволена видача довідки тільки на один день.

3. Амбулаторно-поліклінічні заклади мають видати довідки за обліковою формою 095/о за підписом одного лікаря до 10 днів, а при необхідності продовження лікування, лікарською комісією до одужання хворого. Максимальний термін перебування на довідці про тимчасову втрату працездатності — 4 місяці.

4. Довідки, які видані за межами проживання студента (за межами міста Києва), повинні бути засвідчені головним лікарем або його заступником та печаткою лікувального закладу.

5. При стаціонарному лікуванні довідка видається на годину перебування студента в лікарні з подальшим продовженням на термін не більше 3-х днів.

При захворюванні з тимчасовою втратою працездатності студент зобов’язаннями язаний протягом перших 3-х днів сповістити адміністрацію факультету про своє захворювання, і після закінчення лікування надати завірену студентською поліклінікою довідку про тимчасову втрату працездатності.

Система реєстрації довідок, виданих іншими лікувально-профілактичними закладами введена з метою контролю за станом здоров’я студентів та своєчасного взяття хворих на диспансерний облік, проведення лікувально-оздоровчих заходів у міській студентській поліклініці.

Зареєструвати довідку в студентській поліклініці (вул. Янгеля,16/2) потрібно протягом 1 тижня після одужання, в окремих випадках протягом 10 днів.

При вирішенні питань експертизи стійкої втрати працездатності, пов’язаної з наданням академічних відпусток, повторного курсу навчання та рекомендацій щодо індивідуального графіка здачі іспитів потрібно неухильно дотримуватися вимог наказу МОЗ України та Міносвіти № 191/153 від 06.06.1996 року «Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» та «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» (затверджено Вченою Радою університету, протокол № 5 від 12.05.97 р.) .

1. Індивідуальний графік складання сесії надається за заявою студента, до якої додається завірена студентською поліклінікою довідка. Кількість днів, на які надається індивідуальний графік не винна перевищувати термін хвороби.

2. Повторний курс навчання може бути наданий у випадку, якщо студент хворів протягом семестру або під час екзаменаційно-залікової сесії більше, ніж за 1 місяць і має вчасно зареєстровані студентською поліклінікою довідки про хворобу.

3. Академічна відпустка надається лише за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) Київської міської студентської поліклініки (КМСП). Запит до ЦЛКК видають студентам заступники деканів тільки у випадках, коли всі довідки про хворобу вчасно зареєстровані та підтверджують тимчасову непрацездатність протягом даного навчального семестру. Одночасно з запитом потрібно надавати учбову характеристику студента (вимоги до складу характеристики — додаток № 1).

У виключних випадках, коли студент продовжує хворіти і залишається непрацездатним за межами м. Києва, заключення видається лікувальним закладом за місцем продовження лікування.

4. Усі суперечливі питання з приводу надання індивідуального графіка, повторного курсу навчання та академічної відпустки розглядаються керівництвом навчального закладу разом із студентською поліклінікою.

Довідка форми 095у. Довідка про тимчасову непрацездатність учнів. Форма 095/у.

Медична довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, професійно-технічного училища, про хворобу, карантин, і причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад видається при захворюванні студентів Вузів, технікумів, ПТУ.

Дана форма дає право звільнення від занять на період захворювання, одноразово на період до 10 календарних днів з подальшим продовженням на термін не більше 14 днів (при терміні більше 14 днів разом з формою 095 Вам необхідно буде надати форму 027 або виписний епікриз) з урахуванням затверджених Мінздравом РФ орієнтовних термінів тимчасової непрацездатності.

Довідка 095 у може закрити до 10 днів пропусків на роботі чи навчанні. Сама по собі, довідка 95 у є підтвердженням тимчасової непрацездатності учня.

З допомогою цієї довідки можна не тільки не відвідувати заняття, але і отримати звільнення від фізкультури, що в даний час дуже актуально.

Якщо у вас є більш перспективні і приємні плани на той час, протягом якого ви хочете бути відсутнім, то вам потрібно просто купити довідку форми 095 у в Санкт-Петербурзі.

Якщо термін закриття прогулів більше 14 днів Вам знадобитися додаткова довідка медичної форми 027у або амбулаторно або стаціонарно

А знаєте, мені майже не соромно. Я хоч одну застуду нормально відлежалася будинку, не забиваючи голову дедлайнами, семінарами і модулями, не здавлюючи кашель на лекціях, щоб не збити викладача, не чхаючи в хустинку, тремтячи від протягу в аудиторії, не вичавлюючи з сиплого голосу і хворого горла, яке, ніби ножем ріжуть, відповіді на семінарських, бо треба. Моя голова була забита всякими різними дрібницями, які не обов’язково треба формулювати красивими завихристыми пропозиціями, чітко выстравая думка ,і намагаючись, як паровозик, довести її з пункту А в пункт Б, стежачи при цьому за реакціями викладача та аудиторії.

наступного разу, якщо доведеться захворіти на празниках — буду з температурою викликати швидку, і вимагати з них бамажку про огляд.

Якщо хтось випадково не встиг віддати довідку старості/методисту, була б рада скану, фото і пр, щоб подивитися на печатки і цифирки.

  • Стан:
    crazy

Короткий опис статті: довідка про Актуальне для мене — Довідка форми 095/о. Аня, звичайно, свого досягне, і знайде навіть ненаходимое. Тому нехай в наступний раз, не приведи Господи, знову провести…

Джерело: Довідка для студента — Доки весь світ спить…

Також ви можете прочитати