Допоможіть з характеристикою про проходження виробничої практики

17.09.2015

Характеристика студента психолога з місця практики (зразок)

Характеристика студента-психолога з місця практики

Справжня характеристика дана студенту (ці) __________________________ університету

_______________________________(Ф. В. О. студента)

1. Назва практики: переддипломна

2. Терміни проходження практики:

Студент проходив практику в період з________________ за________________ 2010 р.

3. Найменування і реквізити підприємства, від якого дана характеристика:

__________________________ (найменування)

_____________________________ (адреса)

____________________________ (телефон)

4. Перелік роботи, яку студент виконував на підприємстві:

Під час проходження практики в середній школі№___________ студент___________ (Ф. В. О. студента) був присутній на уроках, брав участь у психологічних тренінгах, провів кілька психологічних опитувань, аналізував отримані результати.

5. Оцінка роботи студента на виробничій практиці з психології відповідальною особою:

_____________ (Ф. В. О. студента) за час проходження переддипломної практики з психології показав хороші теоретичні знання. Зі школярами вів себе шанобливо. Був дисциплінований і чуйний. У ході роботи з учнями намагався вникати в існуючі проблеми. Ініціативний: виникали при вирішенні питань намагався запропонувати свої методи роботи. Загалом рекомендую оцінити переддипломну практику студента___________ (Ф. В. О. студента) на «відмінно» («добре», «задовільно»).

_______________________ (посада видала характеристику)

__________ (найменування організації) ___________________ (підпис, Ф. В. О. видала характеристику студента психолога)

Короткий опис статті: характеристика на студента

Джерело: Допоможіть з характеристикою про проходження виробничої практики в школі (психологом)!

Також ви можете прочитати