• Характеристика на студента

  Допоможіть з характеристикою про проходження виробничої практики

  17.09.2015

  Характеристика студента психолога з місця практики (зразок)

  Характеристика студента-психолога з місця практики

  Справжня характеристика дана студенту (ці) __________________________ університету

  _______________________________(Ф. В. О. студента)

  1. Назва практики: переддипломна

  2. Терміни проходження практики:

  Студент проходив практику в період з________________ за________________ 2010 р.

  3. Найменування і реквізити підприємства, від якого дана характеристика:

  __________________________ (найменування)

  _____________________________ (адреса)

  ____________________________ (телефон)

  4. Перелік роботи, яку студент виконував на підприємстві:

  Під час проходження практики в середній школі№___________ студент___________ (Ф. В. О. студента) був присутній на уроках, брав участь у психологічних тренінгах, провів кілька психологічних опитувань, аналізував отримані результати.

  5. Оцінка роботи студента на виробничій практиці з психології відповідальною особою:

  _____________ (Ф. В. О. студента) за час проходження переддипломної практики з психології показав хороші теоретичні знання. Зі школярами вів себе шанобливо. Був дисциплінований і чуйний. У ході роботи з учнями намагався вникати в існуючі проблеми. Ініціативний: виникали при вирішенні питань намагався запропонувати свої методи роботи. Загалом рекомендую оцінити переддипломну практику студента___________ (Ф. В. О. студента) на «відмінно» («добре», «задовільно»).

  _______________________ (посада видала характеристику)

  __________ (найменування організації) ___________________ (підпис, Ф. В. О. видала характеристику студента психолога)

  Короткий опис статті: характеристика на студента

  Джерело: Допоможіть з характеристикою про проходження виробничої практики в школі (психологом)!

  Також ви можете прочитати