Діти-близнюки, їх психологічні особливості

06.10.2015

Реферат на тему Діти-близнюки, їх психологічні особливості

Зміст

Введення ………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування проблеми психологічних особливостей дітей в близнецовых парах.

1.1. Близнюки як особлива популяція………………………………………….5

1.2. Психологічні типи близнюків………………………………………..8

1.3. Психологічні особливості дітей-близнюків, вплив «близнецовой ситуації» ………………………………………………………………….11

1.4. Особливості розвитку мовлення дітей-близнюків…………………………..15

Висновки по першому розділі………………………………………………………. 20

Розділ 2. Емпіричне дослідження особливостей процесу адаптації дітей-близнюків.

2.1. Цілі та методики дослідження……………………………………………22

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження…………………….25

2.3. Рекомендації з розвитку діалогічного спілкування дітей з однолітками……………………………………………………………………28

Висновки за другою главі………………………………………………………..32

Висновок ……………………………………………………………………..33

Список використаної літератури ……………………………………….34

Введення

Феномен близнецовости цікавив дослідників з давніх часів, так як у всі часи народження близнюків було незвичайним явищем, що викликало подив і цікавість. Феномен близнюків, перш ніж їм зайнялася наука, був предметом «дослідження» найрізноманітніших жанрів фольклору — міфів, казок, легенд, пісень, балад та інших видів усної народної творчості [22]. Цей феномен отримав відображення в культах і обрядах, в образотворчому мистецтві, художній літературі й поезії. Результатом такої роботи було узагальнення і знахідки, як предвосхищавшие відкриття вчених, так і затрагивавшие ті проблемні питання, до вирішення яких наука про близнюках ще тільки-тільки починала наближатися. В античні часи Гіппократ вважав, що близнюки з’являються в результаті поділу сперми на дві частини, і кожна з них потрапляє в одну з маткових труб. Демокріт, в свою чергу, висловлював припущення, що близнецовость – результат надлишку «насіння», речовини, з якої утворюється зародок. Аристотель дотримувався іншої точки зору. Він вважав, що близнюки з’являються завдяки розщепленню одного зачатка на два [15].

У міру розвитку науки в цілому, і особливо науки про близнюках, природа останніх стала предметом спеціального дослідження. Разом з тим інтерес до близнюкам і пов’язаних з ними наукових питань проявляють самі різні верстви громадськості практично у всіх країнах світу. Особливо інтерес до даного явища зріс у 70-ті роки XIX ст. були виділені два типи близнят – монозиготные і дизиготные. Тоді ж була визначена цінність близнюкового дослідження, як методу генетики (Ф. Гальтон). Проте справді науковий метод вивчення близнюків перетворилося в 20-ті роки XX ст. коли з’явилося обґрунтоване подання про двох типах близнюків і надійні способи діагностики зиготности (Равич-Щербо В. В.) [4]. Щоб розрізняти монозиготных і дизиготных близнюків, у 1924 Р. Сіменс розробив «метод подібності» для виявлення того чи іншого типу близнецовости, він порівнював ряд спадкових ознак – колір очей, волосся, відбитки пальців. Фершюр О. в 1934 році склав спеціальну таблицю, де схожість близнят визначалося по ряду ознак. Однак головна особливість близнюків не тільки в тому, що вони мають 100 або 50 % загальних генів, але і в тому, що подібне схожість сприяє їх специфічному розвитку [22].

На сучасному етапі існує достатня кількість досліджень близнюків (Лурія А. Р.; Пантелєєва Т. А.; Марютина Т. М.; Кочубей Б. В.; Зирянова Н.М.; Малих С. Б.; Єгорова М. С.; П’янкова С. Д.; Анохін А. П.; Фогель Ф.; Мотульски А.; Мєшкова Т. А.; Воробйова Е. В. Семенов В. В. та інші), однак ми вирішили представити своє бачення даної проблеми.

Тема курсової роботи: «Діти-близнюки, їх психологічні особливості».

Об’єкт дослідження – психічний розвиток і формування особистості дитини.

Предмет дослідження — особливості розвитку психіки та формування особистості дітей в близнецовых парах.

Мета дослідження — виявити вплив «близнецовой ситуації» на психічний розвиток і формування особистості близнюків.

Завдання дослідження.

· Охарактеризувати близнюків, як особливу популяцію; види, причини появи.

· Розкрити особливості розподілу ролей у близнецовых парах, виявити психологічні типи близнюків

· Охарактеризувати поняття «близнюкова ситуація», проаналізувати і узагальнити вплив «близнецовой ситуації» на психічний розвиток і формування особистості близнюків;

· Проаналізувати і узагальнити особливості розвитку мовлення дітей-близнят;

· емпіричним шляхом Виявити особливості рівня мовного розвитку дітей-близнюків у групі однолітків;

· Запропонувати рекомендації з розвитку діалогічного спілкування дітей з однолітками.

Гіпотеза дослідження. ми припускаємо, що мовленнєвий розвиток дітей-близнюків дошкільного віку відрізняється низьким рівнем розвитку в порівнянні з однолітками.

Методи дослідження.

· аналіз теоретичних джерел у рамках досліджуваної проблеми;

· спостереження;

· інтерв’ювання;

· якісний і кількісний аналіз результатів дослідження.

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування проблеми психологічних особливостей дітей в близнецовых парах

Короткий опис статті: близнюки характеристика Тема: Діти-близнюки, їх психологічні особливості. Тип: Реферат. В роботі є таблиці 3 шт., додатки 1 шт., малюнки 1 шт., виноски 4 шт., висновки 4 шт. Мова: російська. Розмістив (ла): Palon. Розмір: 73 кб. Категорія: Психологія. Короткий опис: ‘3. Близнюки як особлива популяція. Психологічні типи близнят. Психологічні особливості дітей-близнюків, вплив близнецовой ситуації. 11.’ Реферат Діти-близнюки, їх психологічні особливості Психологія

Джерело: Діти-близнюки, їх психологічні особливості

Також ви можете прочитати